Efter några års konstpaus har jag nu bytt inriktning och arbetar med återbruk och assemblage där ratade konstverk och prylar får uppleva en renässans :-)

Konstnär är för mig ingen profession, det är ett tillstånd. När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.