Bygger installationer och målar oljor inför 2017...

Konstnär är ingen profession, det är ett tillstånd.
När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.