Bygger, skruvar å målar...bl a till den stora sommarutställningen på G:a Kraftstationen i Deje...

Konstnär är ingen profession, det är ett tillstånd.
När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.