Utställning: Gamla Kraftstationen, Deje 29/4-24/9 2017

Konstnär är ingen profession, det är ett tillstånd.
När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.