Utställning: Lavalhallen, Nacka 1-9/4

Konstnär är ingen profession, det är ett tillstånd.
När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.