Nästa utställning: KONST I ADVENT, kv Caroli, Malmö 25–27/11

Konstnär är ingen profession, det är ett tillstånd.
När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.