Efter några års konstpaus...assemblage :-)

Konstnär är för mig ingen profession, det är ett tillstånd. När omgivningen upplever att jag är frånvarande, så är jag i högsta grad närvarande, någon annanstans.