Olyckliga Lisa – ett liv i motvind

Den olycksalige trädgårdsmästardottern

Året är 1792. Kung Gustav III blir skjuten på maskeradbal. Än värre för lilla Lisa, 4 år, är att hennes pappa Johan, trädgårdsmästare på Carlberg, dör. Han är 33 år. Då Lisa är 7 år dör hennes mamma Britta, endast 32 år gammal. Lisa har tre syskon: de äldre bröderna Johan och Gustav och den yngre systern Anna-Stina. Systern hinner aldrig träffa sin far som dör samma år som Anna-Stina föds, 1792. Om storebror Johan vet vi att han är död redan då mamman går bort 1796, vilket betyder att han blev högst 10 år gammal. 

Fadern Johan Greberg har en okänd bakgrund då han 22 år gammal blir gift med blott 17-årige soldatdottern Britta Lindstedt från Villberga. Paret får två söner innan de 1788 dyker upp på Sickla Ö i nuvarande Nacka. Där flyttar man in på Skurö, efter att Fältjägmästare Baron Fredric Gripenhjelm och Hovmarskalken Carl Johan Drufva flyttar med sina respektive familjer. Således kan man konstatera att det nog är en finare stuga familhen Greberg hamnat i. Vid Skuru finns även an gammal krog, för de som hade råd och tid att roa sig i den natursköna miljön.

Skuru Gård på 1790-talet. Lavering av Jonas Carl Linnerhielm.

Johan har som 29-åring fått tjänst på anrika Skuru Gård – som Gustav Vasa en gång skänkt till Danviks Hospital – en gård som ägs av majoren Carl Råberg. Denne förbättrade gården ansenligt och anlade trädgård och park, vilket sannolikt Johan Greberg var anställd för att bistå i. Samma år, 1788, föds dottern Elisabeth Sophia och familjen har det säkert gott, men 1790 drabbas man av sorg då morbror Erik
drunknar tillsammans med en ung kvinna i Granebergssjön hemma i Villberga. Mammas bror Erik är bara 31 år då han försvinner och
detta är bara början på en radda dödsfall i familjen. 1790 lämnar man Skuru. Troligen är arbetet med trädgården över och Johan fär
ny tjänst. Senare, i hustruns dödbok, står det att Johan dog som ”trädgårdsmästare på Karlberg”. Men är det slottet Karlberg?

Vart man flyttar 1790 är okänt, men möjligen fick Johan via kontakter tjänst som trädgårdsmästare på Slottet Karlberg i Solna där man 1792 öppnade lärosäte för officerare, då Krigsakademien inrättades. Gustav III, själv uppvuxen på Karlberg, beslutade strax före sin död just 1792 att låta inrätta en militärakademi. Den kom att förläggas till Karlberg. För det ändamålet byggdes slottet till och den tidigare dispositionen av kvarter behölls medan själva kvarteren förändrades med promenadvägar och trädplanteringar. Detta borde ju då ha varit ett lockande arbete för en trädgårdsmästare som Johan. Kanske fick han bra kontakter via tjänsten på Skuru Gård.

1792 föds så Lisas lillasyster Anna-Stina i Villberga, där mamma Britta nu dykt upp hemma hos sina föräldrar, soldat Anders Lindstedt och
hustrun Elisabeth, även hon kallad Lisa. Anledningen att Anna-Stina föds i Villberga är att pappa Johan dött samma år. Hur och vart är okänt. Lisas mormor dör 1794 och mamma Britta dör 1796. Lisa är nu alltså 7 år gammal och föräldralös, precis som sina två kvarvarande syskon. Morfar Anders, förvisso omgift 1795, har säkert fullt upp med de tre små tills även han går bort 1800. Detta efter ett dramatiskt liv, då han som ung soldat överlevde det Pommerska kriget på kontinenten, för att senare få uppleva så många dödsfall.

14-åriga Lisa Greberg dyker 1802 upp i Grännäs på Bedarö Ägor i Vreta Rote i Löt. Hon är anställd som piga i ett år och flyttar sedan
vidare till ny pigtjänst i Övergran. Från socken till socken flyttar hon runt mellan Villberga, Teda och hamnar så småningom i Svinnegarn socken. Hon får tjänst hos bonden Eric Mattsson och blir under tiden hos Matsson gravid. Enligt dopboken 1814 skall hon ha blivit lägrad av dennes son Erik, som också finns med vid dopet. Det framgår ej om sonen Erik erkänt faderskapet och han har dessutom hunnit bli gift med en annan kvinna under tiden för Lisas graviditet!! Hon får alltså själv ta hand om sin oäkta son Johannes. Till råga på allt så dog Johannes tvillingbror i samband med förlossningen.

Lisa har hunnit bli 26 år då hon får sitt första barn. Många års slit som piga innan hon våldtogs av sonen till hennes husbonde. Därefter väntar 7 år till innan hon äntligen blir gift 1821. Maken är soldat Eric Hurtig med vilken Lisa får två söner, 1823 och 1828. Dessa hinner hon knappt uppfostra innan hon  själv får ta sitt sista andetag 1830, blott 42 år gammal. Liksom så många andra i hennes familj dör hon ung, efter ett händelserikt liv.

Sonen Johannes Greberg blir så småningom sockenskräddare i Villberga, under namnet Johan Wallqvist. Även han dör ung, vid 42 års ålder.
Hans hustru blev dock 97 år, vilket kan anses orättvist i denna kontext. Johan var min farmors mormors far.

Comments are closed.