15-åringen och det blodiga slaget vid Gadebusch

Soldat 26 Sjöberg – 15 år gammal

Min morfars farfars morfars morfars morfar Jon Olovsson Sjöberg föddes i november 1694 i byn Skön. Jon blev redan som 15-åring antagen till Hälsinglands regemente, Majorens Kompani i Oktober 1709, som soldat Nr 26. Som 18-åring deltar han i det blodiga slaget vid Gadebusch, strax sydöst om Lubeck i Tyskland.

Jon var skriven under detta nummer ända till avskedet den 12 September 1741. Han är då knappa 47 år och kan se tillbaka på ett händelserikt liv inom armèn. I dödboken över Bergsjö i Hälsingland står följande att läsa:

”1760 Jonas Olofsson Siöberh afsked soldat, född år 1694 i Nov i Jämteland och Siön sn af framledne Soldat folket Olof Jonsson och h Karen Jonsdotter. Lät lega sig til soldat här År 1709. Fölgde med Armen emot de Danska: bewistade det blodiga slaget wid Gadebusch under Sal. Gref Stenbocks anförande. Warit fången men aschuperat utur fångenskapen til Armén, som då låg vid Tunningen. Kom sedan hem och gifte sig år 1716, med den nu efterlemnade änkan H. Karin Önnesdotter och bygde sig boning wid Biåstad. Uti äktenskap med bemälte hustru har han lefwat i 46 år, och ägt 8 barn, 6 söner och 2 döttrar. Fick afsked år 1741. Blef rätt häftigt sjuk i håll och stygn d. 2 April, och dödde dagen därpå emot aftonen 66 år och 5 månader gammal, Begrofs d 18 April som war 1sta Storbönd.”

Slaget vid Gadebusch utkämpades den 9 december 1712 mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Sachsen å den andra. Den svenska hären, med Magnus Stenbock i täten, segrade – den sista stora segern för det svenska stormaktsväldet. Stenbocks insats uppskattades av Karl XII och han utnämndes till fältmarskalk. Vid belägringen av Tönning påföljande vår tvangs hären kapitulera strax norr om Elbes mynning p.g.a. brist på ammunition. Stenbock fördes till fängelse i Danmark.

Här finns en film då man träffades 2012 och högtidliggjorde 300-årsminnet av slaget

 

Comments are closed.