Sunne 1657: Jon i Backa – en dräpt anfader

Konstnärsbröderna Frisendahl, kungamålaren Forslund,  Zarah Leander och jag. Alla har vi Jon i Backa att tacka för livet. Själv blev stackars Jon dräpt av en Sigfrid.

Fryksdals härads domböcker 1602-1700 kan man vid hösttinget 1658 läsa att ”Per Larsson i Sörmark och Håkan Larsson i Skymnäs har vid Fryksände skans fasttagit Sigfrid Jakobsson i Arnsjön, vilken dräpt Jon Elofsson i Backa, men har på vägen neråt bygden låtit honom slippa undan. De ålägges nu att ånyo ta fast honom eller plikta enligt lag.”

Huruvida denne Sigfrid blev infångad vet jag inte. Har du sett eller hört något så ring polisen snarast!

Här kan du läsa mer om Jon i Backa och hur vi alla är släkt

Comments are closed.