Från Bonde till Tage och mig

Huk er i bänkera!
Tage Erlander en åttamänning…

…med min morfars far. Jo, det är ju lite avlägset. Breven slutade nog att komma för 6-7 generationer sedan och det är inte PostNords fel. Men intressant ändå att kika på vår gemensamma bakgrund. Morfar Arne hade verkligen uppskattat att veta om släktskapet med statsministern. Men som sagt, familjerna tappade nog kontakten redan på kusinstadiet, under 1700-talet. Sociala medier var annorlunda på den tiden. Sedan är ju inte allt så fint och fridfullt då man gräver i historien. Även den gode Tage har sina plumpar: De svenska arbetslägren

Bonde Månsson var såklart bonde, närmare bestämt i byn Tonerud i Sunne. Han blev gift med en Kerstin och de får bl a syskonen Sven och Karin. Sven Bondesson var både kyrkvärd och sexman men det låter värre än det var, ty en sexman var en av sex förtroendemän i en socken som hade att se till att fattade beslut på sockenstämman verkställdes, ansvara för underhåll av kyrkobyggnader och prästgård, samt att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen.

Efter Sven hamnar vi via några generationer i Lysvik slutligen i Ransäter där Tage växer upp i folkskollärarhemmet hos pappa Eric Gustaf och mamma Alma Kristina. Från Karin Bondesdotter hamnar ättlingarna i Askersby, Persby och By innan Karolina Persdotter, min morfars farmor, promenerar till Hudiksvall. Karolina är dessutom avlägset släkt med Buzz Aldrin, om detta kan du läsa här.

Kuriosa från Sunne dombok åren runt 1700
Karins man Bryngel Halvardsson och hans släktingar och grannar i Askersby finns omnämnda flera gånger i Sunne dombok. På grund av den lilla skogsarealen hade Askersbybönderna brist på hustimmer (kanske även fruntimmer?), vedbrand och gärdselvirke och gjorde stöldturnéer in på den frestande grannskogen i Rådom. Särskilt Per Bryngelsson var en kavat karaktär.

Här en översikt över släktskapet med Erlander (PDF)

Comments are closed.